Kako napraviti narudžbu ili zatražiti ponudu? VIDEO UPUTE

Poštovani klijenti, u nastavku možete vidjeti VIDEO UPUTE ukoliko niste sigurni kako ispuniti obrazac za naručivanje rezervnih djelova.

Video upute za PONUDU

Video upute za POTVRDU NARUDŽBENakon odabira otvara se kategorija sa pripadajućim opcijama :

1. Rezervni dijelovi
Ovdje možete predati svoju narudžbu, zatražiti ponudu ili predračun za plačanje.

2. Servis i održavanje
Ovdje možete predati svoju narudžbu, zatražiti ponudu ili predračun za servis Vašeg uređaja.

3. Montaža i puštanje u pogon
Ovdje možete predati svoju narudžbu, zatražiti ponudu ili predračun za puštanje u pogon ili pak montažu i puštanje u pogon.

Nakon odabira ulazite u željenu kategoriju. Da bismo bili sigurni koji rezervni dio točno trebate, ispunite osnovne podatke koji su nam potrebni kako bi bili sigurni ponuditi Vam točan rezervni dio.

Detalji članka

ID članka:
1
Kategorija: