elektronika za Z12

Učitavanje baze podataka za elektroniku Z6 / Z8 / Z12 / ZS10

Regulacija koju budete primili
- bitna stvar je da ju morate programirati za (primjer - Z 12)
Kad budete uštekali u struju, sljedite kombinacije tipki:
(-) pa SET =>ut04
sa tipkom (-) idete sve dok Vam se na displayu ne pokaže kod : 8-5
Tad pritisnite tipku SET
U tom trenutku je učitana baza podataka za model peći Z12.

Z6 odaberite kod 6-5

Detalji članka

ID članka:
17
Kategorija: